Gezingsbegeleiding

Binnen een gezin kunnen er problemen ontstaan. Of een van de gezinsleden krijgt te maken met psychische problemen. Hoe moet je hier als gezin mee omgaan?

Gezinsbegeleiding richt zich op het hele gezin en geeft inzicht in ontstane patronen die er zijn binnen het gezin, wat vaak al heel verhelderend is. Bij gezinsbegeleiding krijg je advies over hoe dingen aan te pakken of wat te veranderen. Met psycho-educatie wordt uitgelegd wat een bepaald ziektebeeld inhoudt, wat de gevolgen zijn en hoe hier mee om te gaan.

Binnen de gezinsbegeleiding wordt gewerkt vanuit de contextuele benadering. Waar nodig wordt er ook gebruik gemaakt van andere methodieken en technieken.

Neem contact op