Over Lydia

De mens, zijn doen en laten, de psyche intigeert mij. Graag ga ik de uitdaging aan om met mensen een stukje op te lopen en mee te puzzelen met mijn opgedane kennis om hun dagelijks welzijn en functioneren te vergroten. Goed aansluiten bij wat jij nodig hebt vind ik belangrijk! Van daaruit coach ik je bij wat je wilt.

Eigenschappen die mij typeren: Sociaal, nuchter, laagdrempelig, flexibel, humor, stabiel, transparant, positief kritisch, empathisch, doortastend, stipt.

Opleiding

Door het volgen van verschillende opleidingen (Sociaal Pedagogisch Werk, Maatschappelijk Werk en Diensverlening, Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding) heb ik mijn kennis en kunde vergroot om in te zetten binnen de persoonlijke begeiding van de ander. Daarnaast volg ik regelmatig trainingen om mijn kennis op peil te houden

Kwaliteit

Het up to date houden van kennis en kunde vind ik een belangrijk punt. Daarom heb ik mij ook aangesloten bij de Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk en laten registreren bij het Registerplein (kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals). Met mijn lidmaatschap en registratie onderschrijf en verbind ik mij aan de beroepscode en tuchtregelement, wat richtlijn is in mijn werkwijze.

Missie

Poldervaart Social Work biedt begeleiding aan mensen met psychische en/of psychosociale probelemen ter bevordering en behoud van vaardigheden voor zelfstandig functioneren.

Visie

Jij bent de expert van jouw leven. Het kan zo zijn dat het door omstandigheden niet (meer) gaat zoals je zou willen. Poldervaart Social Work kijkt welke handvaten je nodig heeft en bij jou passen om goed te kunnen functioneren. We kijken naar jou als mens, die zijn sterke en zwakke kanten heeft. We onderzoeken hoe we de sterke kanten kunnen benutten en hoe met de zwakke kanten om gegaan dient te worden. Dat is immers bij elk mens verschillend.

Poldervaart Social Work heeft een christelijke achergrond. Fijn voor mensen die zelf ook een christelijke achtergrond hebben. Maar tevens even goed toegankelijk voor mensen die een andere levensbeschouwing hebben. Respect is een belangrijk kern begrip voor Poldervaart Social Work.

Ook kunnen we daadwerkelijk met dingen aan de slag. Bijvoorbeeld met het ordenen van de administratie, stuctureren van het huishouden of het bijwerken van de huishoudelijke taken.