Werkwijze

Belangrijk in de begeleiding is vertrouwen en veiligheid. Is er een klik met iemand. Voel je je gehoord, gezien en begrepen. Om die reden vindt Poldervaart Social Work het belangrijk dat er ruimte is voor kennismaking. Dit is kosteloos, zodat u kunt ervaren en kijken of u met ons verder wilt.

Tijdens de intake, wordt uw situatie in kaart gebracht. Er wordt een hulpverleningsplan op gesteld voor de begeleiding waar de doelen en werkwijze in beschreven staan.

Tussentijds vinden er evaluatiemomenten plaats waarin gekeken wordt wat er gebeurd en veranderd is. Doelen worden bijgesteld evenals het plan van aanpak en er worden indien nodig nieuwe doelen toegevoegd.

Als de doelen naar tevredenheid behaald zijn, wordt de begeleiding afgerond.

Financieel

De begeleiding kan particulier gefinancieerd worden. Maar vaak is het ook mogelijk om een indicatie WMO of WLZ aan te vragen, of is deze er al. De begeleiding word dan middels persoonsgebonden budget (PGB) bekostigd.

Ook hierover kunt u vrijblijvend informatie bij ons opvragen en kunnen we u indien nodig ondersteunen bij het indienen van een aanvraag voor WMO/WLZ. Houdt er wel rekening mee dat hiervoor ook een eigen bijdrage gerekend wordt welke u kunt berekenen op www.hetcak.nl.